Wiki Tomek i Przyjaciele
Wiki Tomek i Przyjaciele

Elektrownia w serii dziesiątej

Elektrownia (ang. Sodor Power Station) - jest odpowiedzialna za produkcję energii elektrycznej dla wszystkich mieszkańców wyspy. Pewnej nocy elektrownia się zepsuła i we wszystkich domach zgasły światła. Tomek zabrał inżynierów na miejsce by ją naprawili.

Elektorwnia znajduje się na końcu bocznej linii w Peel, w pobliżu fabryki aluminium.

Występy

W serii telewizyjnej elektrownia pojawiła się w: